Privacy policy

Privacy policy

Find Real Estate, gevestigd aan Laurierstraat 73-2, 1016 PJ Amsterdam,
Noord-Holland, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
KVK nummer: 894 89498232
https://findrealestate.nl
Laurierstraat 73-2, 1016 PJ Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
+316 58 91 70 51
Olivier Dutman is de Functionaris Gegevensbescherming van Find Real
Estate Hij is te bereiken via Olivier@findrealestate.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Find Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
  profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
wij verwerken
Find Real Estate verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Find Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Find Real Estate analyseert uw gedrag op de website om daarmee de
  website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
  stemmen op uw voorkeuren.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Find Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
  nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
  verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
  (categorieën) van persoonsgegevens:
  Voor- en achternaam > Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond >
  Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht
  Adres > Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij
  je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht
  E-mailadres > Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan
  kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Telefoonnummer Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan
kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht
BSN-nummer > Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan
kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht
Geboortedatum > Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan
kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht
Geboorteplaats > Half jaar mits je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan
kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Delen van persoonsgegevens met derden
Find Real Estate verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij
gebruiken
Find Real Estate gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw

account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over
de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het
portaal.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Find Real Estate zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.
Find Real Estate wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klik hier

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Find Real Estate neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@findrealestate.nl